ผู้บังคับบัญชา ศฝยว.ทบ.

 

ค้นหา

ระบบสมาชิกหน้าแรก กิจกรรมการฝึก การแข่งขัน นทล.ปี 2555

                                   ภาพการเเข่งขัน นทล.

                                        
   
                                    

                                    พล.ท. สิงห์ศึก  สิงห์ไพร เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นประธานตรวจสอบความพร้อมรบ
                                                การแข่งขัน  นทล. ประจำปี  2554  ณ ศฝยว.ทบ.  วันที่ 24 มี.ค. 54

 

 

 

   

   

พล.ท.สิงห์ศึก  สิงห์ไพร จก.ยศ.ทบ. และคณะ ชมการปฏิบัติหน่วย ทภ.1, ทภ.2, ทภ.3, ทภ.4 และ นสศ.

ที่เข้ารับการแข่งขัน นทล. ประจำปี  2554 ณ ศฝยว.ทบ. เมื่อวันที่ 24 มี.ค.54

 

 

   
 

หน่วยเข้ารับการแข่งขัน นทล. ในสถานี วิ่ง 3 ไมล์

 

 

     

หน่วยเข้ารับการแข่งขัน นทล.  ในสถานียิงปืนทราบระยะ

 

 

   

หน่วยเข้ารับการแข่งขัน นทล. ในสถานีทดสอบความรู้

 

 

 
      

 

 


 ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก

๑๕๕ หมู่ ๓ บ้านโกรกรกฟ้า ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๓๐

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ - ๓๖๗๙ - ๑๔๕๕

 Powered by webmaster@attc-rta.com 

www.facebook.com/Armytacticaltrainingcenter