ประกาศสอบราคางานซ่อมยานพาหนะ สาย ขส. ประจำปีงบประมาณ 2560

"ทบ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ นห้วง 1-31 มี.ค.59 จำนวน 9 เว็บไซต์ รวม 1,314 URL และแจ้งกระทรวง ICT ให้พิจารณาปิดกั้นแล้ว"

ในเรื่องการดำเนินการกับเว็บไซต์ที่บ่อนทำลาย ศาลมีคำสั่งปิดกั้นการโพสต์ข้อ-ความที่บ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยใช้อำนาจตามประกาศ คสช. ๒๖/๒๕๕๗ ลง ๒๔ พ.ค.๕๗

​เชิญชวน เรียนรู้เกี่ยวกับ ร่าง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช....(ร่างเบื้องต้น)

พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. ในฐานะ รอง ผอ.รมน. เป็นประธานการประชุม ผบ.หน่วย ถึงระดับ ผบ.ฉก.หมายเลข และส่วนราชการในพื้นที่ จชต. (9 มี.ค.59)


© ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก 2018

Website counter

Powered by Yii Framework

[x] ปิด
Top